Det blev stort internationellt intresse när Göteborg utlyste innovationstävling för att minska klimatpåverkan från konsumtion. Under Open Innovation Day 6 oktober presenteras de mest innovativa lösningarna som kommit in under den utlysning som Business Region Göteborg och Göteborgs Stad har gjort tillsammans med Climate-KIC och Johanneberg Science Park.
Bokföring Ekonomi Redovisning