Mikael Johansson, forskningsingenjör vid Bygg- och miljöteknik/Construction Management, disputerade fredagen den 30 september med avhandlingen ”From BIM to VR”. Med hjälp av programvaran BIMXplorer kan stora och detaljerade BIM-modeller laddas som en virtuell miljö på bara en minut,
Bokföring Ekonomi Redovisning