Handelshögskolan i Stockholm har fått en donation om 50 miljoner kronor från Johan Björkmans allmännyttiga stiftelse för ekonomisk forskning mm. Med donationen inrättas en ny professur i nationalekonomi som kommer att bära Johan Björkmans namn.
Bokföring Ekonomi Redovisning