Docent Martin Sköld vid Handelshögskolan i Stockholm visar med sin nya bok ”Dubbelt Effektiv – Konsten att få mycket att bli mer genom att använda mindre” hur företag, oavsett bransch, kan frigöra en outnyttjad potential och därmed skapa stora konkurrensfördelar.
Bokföring Ekonomi Redovisning