En undersökning, gjord av Småföretagarnas riksförbund, visar att arbetslösheten är lägre i glesbygdskommuner som förlitar sig på arbeten i nystartade företag än i existerande. Småföretagarna har en rad förslag som skulle underlätta för företagare i glesbygd och som kan vara nyckeln till glesbebodda kommuners överlevnad.
Bokföring Ekonomi Redovisning