Proposition 2016/17:157 
 

Regeringens proposition 2016/17:157

Ökad kärnsäkerhet

Prop.

2016/17:157
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 16 mars 2017
Stefan Löfven
Karolina Skog
(Miljö- och energidepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås ändringar i lagen (1984:3) 

Regeringens proposition 2016/17:157

Ökad kärnsäkerhet

Prop.

2016/17:157
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 16 mars 2017
Stefan Löfven
Karolina Skog
(Miljö- och energidepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås ändringar i lagen (1984:3)  
Source: Lagar och propositioner