Inhouse återvinning har sedan länge etablerat sig inom de flesta branscher. Den avfallsfria fabriken inom plastproduktion som arbetar med oblandade material, har blivit en självklarhet. Även inom konsumentavfall finns det alltfler raffinerade återvinningskoncept, varigenom återvunna råvarorna kan användas istället för nytt material.
Bokföring Ekonomi Redovisning