För att minska flygets utsläpp behövs ett intensivt klimatarbete och en gemensam global färdplan. Utvecklingen av biobränsle för flyget är det som snabbast kan bidra till målet att göra flyget hållbart och är därför en högaktuell fråga för flygnäringen.
Bokföring Ekonomi Redovisning