I en ny regionindelning för Sverige föreslås att huvudstadsregionen Stockholm-Uppsala splittras till två regioner med nya befogenheter. Risken att Stockholms tillväxt hämmas är uppenbar. Välkommen på ett lunchseminarium där konsekvenserna av detta diskuteras.
Bokföring Ekonomi Redovisning