Skogsindustrin har stora utvecklingsmöjligheter men den står också inför en rad utmaningar. För att hantera digitalisering och förändrade konsumtionsmönster så krävs investeringar i nya innovationer.
Bokföring Ekonomi Redovisning