​Uppsala har utvecklats till en snabbt växande storstad. Här finns stora utvecklingsmöjligheter. Men konkurrensen om kompetensen är hård och platsen spelar en allt större roll i möjligheten att locka till sig talanger.
Bokföring Ekonomi Redovisning