​Att stärka digital kompetens och kreativitet redan i grundskolan är avgörande för Stockholmsregionens framtida konkurrenskraft. Därför kommer Stockholms Handelskammare att starta läsåret med att överlämna en klassuppsättning av minidatorn Quirkbot till Järvaskolan i Kista.
Bokföring Ekonomi Redovisning