Rekryteringsbehovet bland Sveriges små och medelstora företag är stort. Hela 46 procent av företagen har haft behov av att rekrytera ny personal under de senaste två åren. Men svårigheterna att hitta lämplig personal lägger hinder i vägen, visar Företagarnas rapport ”Det är attityden, dumbom”. Det som främst efterfrågas är personer som är ansvarstagande, självgående och har rätt attityd.
Bokföring Ekonomi Redovisning