Nu är Ennovas 17:e årliga globala benchmarkundersökning, Global Employee and Leadership Index, ute. Ett överraskande resultat är att mer än var femte svensk medarbetare vill sluta på sitt jobb inom ett år. Så vad ska företagen göra?
Bokföring Ekonomi Redovisning