Proposition 2016/17:148 
 

Regeringens skrivelse 2016/17:148

Riksrevisionens rapport om förutsättningar

Skr.

för en säker kraftöverföring

2016/17:148
Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.
Stockholm den 16 mars 2017
Stefan Löfven
Ibrahim Baylan
(Miljö- och energidepartementet)
Skrivelsens huvudsakliga innehåll
Riksrevisionen 

Regeringens skrivelse 2016/17:148

Riksrevisionens rapport om förutsättningar

Skr.

för en säker kraftöverföring

2016/17:148
Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.
Stockholm den 16 mars 2017
Stefan Löfven
Ibrahim Baylan
(Miljö- och energidepartementet)
Skrivelsens huvudsakliga innehåll
Riksrevisionen  
Source: Lagar mm