Proposition 2016/17:110 
 

Regeringens skrivelse 2016/17:110

Riksrevisionens rapport om statens styrning

Skr.

genom riktade statsbidrag inom hälso- och

2016/17:110

sjukvården

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.
Stockholm den 16 februari 2017
Stefan Löfven
Gabriel Wikström
(Socialdepartementet)
Skrivelsens 

Regeringens skrivelse 2016/17:110

Riksrevisionens rapport om statens styrning

Skr.

genom riktade statsbidrag inom hälso- och

2016/17:110

sjukvården

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.
Stockholm den 16 februari 2017
Stefan Löfven
Gabriel Wikström
(Socialdepartementet)
Skrivelsens  
Source: Lagar mm