Proposition 2016/17:118 
 

Regeringens skrivelse 2016/17:118

Riksrevisionens rapport om upprättandet av

Skr.

tillfälliga gränskontroller vid inre gräns

2016/17:118
Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.
Stockholm den 9 mars 2017
Margot Wallström
Anders Ygeman
(Justitiedepartementet)
Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Regeringens skrivelse 2016/17:118

Riksrevisionens rapport om upprättandet av

Skr.

tillfälliga gränskontroller vid inre gräns

2016/17:118
Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.
Stockholm den 9 mars 2017
Margot Wallström
Anders Ygeman
(Justitiedepartementet)
Skrivelsens huvudsakliga innehåll
I  
Source: Lagar mm