Nästan 6 000 ROT-företag har försvunnit från branschen sedan avdraget sänktes till 30 procent. Omräknat till jobb har 5 000 heltidsjobb försvunnit och antalet köpare har minskat med 15 procent.
– Den uppåtgående jobbtrenden är inte bara bruten, den skenar neråt och det är beklagligt att det är så, säger Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef på Företagarna.
Bokföring Ekonomi Redovisning