Särskilt yttrande av sakkunniga Isabella de Feudis och experten Katarina Strandberg.
Bokföring Ekonomi Redovisning