Nära fyra hundra år efter Axel Oxenstiernas länsindelning är det dags för en ny regionindelning i Sverige. För Stockholms Handelskammare är utgångspunkten att skapa regioner som på ett optimalt sätt kan förverkliga möjligheter till utveckling och tillväxt.
Bokföring Ekonomi Redovisning