Tre sörmländska bolag har nyligen erhållit investering från ett tjugotal privatinvesterare och Sörmlandsfonden. Bolagen har matchats ihop med privatinvesterarna genom Sörmlandsnästet. Investeringarna, som innebär såväl kapital- som kompetenstillförsel, har skett i bolagen Operose, Warbro Kvarn samt reDEW. Create är samarbetspartner till Sörmlandsfonden för utveckling av tillväxtbolag i Sörmland.
Bokföring Ekonomi Redovisning