I dag presenterar Stockholms Handelskammare en analys baserad på Socialstyrelsens kvalitetsenkäter i äldreboende och hemtjänst i Stockholms stad. Siffrorna visar konsekvent att äldre ger privata utförare bättre betyg än kommunala verksamheter.
Bokföring Ekonomi Redovisning