Hyresgästföreningen, Familjebostäder, Stockholms hem och Svenska bostäder har återigen tagit fram en överenskommelse kring en mer lägesanpassad hyressättning i Stockholms stad. Detta gjordes redan 2009 och kallades Stockholmsmodellen. Tyvärr fick detta liten betydelse.
Bokföring Ekonomi Redovisning