Proposition 2016/17:112 
 

Regeringens proposition 2016/17:112

Godstrafikfrågor

Prop.

2016/17:112
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 16 februari 2017
Stefan Löfven
Anna Johansson
(Näringsdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås en ny bärighetsklass, BK4, som 

Regeringens proposition 2016/17:112

Godstrafikfrågor

Prop.

2016/17:112
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 16 februari 2017
Stefan Löfven
Anna Johansson
(Näringsdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås en ny bärighetsklass, BK4, som  
Source: Lagar mm