Proposition 2016/17:158 
 

Regeringens proposition 2016/17:158

Studiestartsstöd – ett nytt rekryterande

Prop.

studiestöd

2016/17:158
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 16 mars 2017
Stefan Löfven
Anna Ekström
(Utbildningsdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås 

Regeringens proposition 2016/17:158

Studiestartsstöd – ett nytt rekryterande

Prop.

studiestöd

2016/17:158
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 16 mars 2017
Stefan Löfven
Anna Ekström
(Utbildningsdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås  
Source: Lagar mm