Oktober månad redovisar kraftigt minskande siffror, – 11 procent enligt färsk statistik från UC. De svenska företagskonkurserna har under de två senaste månaderna ökat, men är nu åter minskande. Sett till året som helhet så har företagskonkurserna totalt sett minskat med -6 procent.
Bokföring Ekonomi Redovisning