Småföretagen i Sverige vill ha ett fungerande lärlingssystem. Dagens gymnasiala lärlingssystem utestänger flera branscher. Det är oacceptabelt. Småföretagarnas riksförbunds förslag skulle ge alla branscher möjlighet att ta emot lärlingar och trygga kompetensen i företagen. Nya varaktiga jobb skulle skapas för unga, vuxna som vill sadla om senare i livet och nyanlända. En plusaffär för staten.
Bokföring Ekonomi Redovisning