​Visma EssCom får förtroendet att utföra supporttjänster åt Västtrafik. I samarbetet ingår bland annat support av Västtrafiks IT-utrustning på fordon och försäljningsombud. Västtrafik har hand om kollektivtrafiken i hela Västra Götaland – här ingår 2 700 bussar, tåg, spårvagnar och båtar samt 22 000 hållplatser.
Source: Ekonominyheter