Proposition 2016/17:137 
 

Regeringens proposition 2016/17:137

Tidsbegränsade bygglov för bostäder

Prop.

2016/17:137
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 2 mars 2017
Stefan Löfven
Peter Eriksson
(Näringsdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
Det krävs en rad åtgärder för att möta det 

Regeringens proposition 2016/17:137

Tidsbegränsade bygglov för bostäder

Prop.

2016/17:137
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 2 mars 2017
Stefan Löfven
Peter Eriksson
(Näringsdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
Det krävs en rad åtgärder för att möta det  
Source: Lagar mm