Proposition 2016/17:129 
 

Regeringens proposition 2016/17:129

Tillgång till betalkonto med grundläggande

Prop.

funktioner

2016/17:129
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 2 mars 2017
Stefan Löfven
Magdalena Andersson
(Finansdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen 

Regeringens proposition 2016/17:129

Tillgång till betalkonto med grundläggande

Prop.

funktioner

2016/17:129
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 2 mars 2017
Stefan Löfven
Magdalena Andersson
(Finansdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen  
Source: Lagar mm