Proposition 2016/17:126 
 

Regeringens skrivelse 2016/17:126
Tillsammans mot brott
Ett nationellt brottsförebyggande program

Regeringens skrivelse 2016/17:126

Tillsammans mot brott – ett nationellt

Skr.

brottsförebyggande program

2016/17:126
Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.
Stockholm den 16 mars 2017
Stefan 

Regeringens skrivelse 2016/17:126
Tillsammans mot brott
Ett nationellt brottsförebyggande program

Regeringens skrivelse 2016/17:126

Tillsammans mot brott – ett nationellt

Skr.

brottsförebyggande program

2016/17:126
Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.
Stockholm den 16 mars 2017
Stefan  
Source: Lagar mm