Proposition 2016/17:144 
 

Regeringens proposition 2016/17:144

Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet

Prop.

inom försvaret

2016/17:144
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 9 mars 2017
Margot Wallström
Peter Hultqvist
(Försvarsdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
Regeringen 

Regeringens proposition 2016/17:144

Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet

Prop.

inom försvaret

2016/17:144
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 9 mars 2017
Margot Wallström
Peter Hultqvist
(Försvarsdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
Regeringen  
Source: Lagar mm