Högkonjunktur, sjunkande arbetslöshet och ökande export präglar Göteborgsregionen just nu. Men tillväxten riskerar att avstanna om inte olika beslutsfattare drar rätt slutsatser av tio stora utmaningar. Det konstaterar Business Region Göteborg i sin nya rapport Näringsliv och tillväxt 2016.
– Risken finns att vi tappar i konkurrenskraft, säger Henrik Einarsson, etableringschef.
Bokföring Ekonomi Redovisning