– Det har varit ett högt söktryck från våra Drivhuset – entreprenörer i samband med utlysningen av stipendiet.
Juryn var enig om att Tobias var den självklara vinnaren, säger Anna-Carin Sandberg Jödahl, VD Drivhuset Sverige.
Stipendiet delades ut idag i samband med en lunch som hölls till Douglas Lithborns minne på Scandic hotell i Sollentuna.
Bokföring Ekonomi Redovisning