På kort sikt bör ”Trumponomics”, den ekonomiska politik som USA väntas föra framöver, inte hota högkonjunkturen i Göteborgsregionen. Men på längre sikt skulle det vara naivt att inte varna för negativ påverkan. Den slutsatsen dras i Business Region Göteborgs fjärde konjunkturrapport för 2016. Fordon fortsätter vara starkaste branschen. Bygg tappar, men är fortfarande i stark konjunktur.
Bokföring Ekonomi Redovisning