​Styrelsen för Handelshögskolan i Stockholm har utsett två nya professorer; Kalle Kraus och Henrik Nilsson
Bokföring Ekonomi Redovisning