Glöm Italien, Turkiet eller Thailand: Svenskarnas mest populära semesterdestination efter Spanien är Tyskland. Det visar den nya resebarometern från tidningen Vagabond och försäkringsbolaget Europeiska ERV. Uppsvinget märks framförallt i Berlin men även i andra tyska semesterregioner. Och resebranschen ser inget slut på Tysklandstrenden.
Bokföring Ekonomi Redovisning