​Bankernas utlåning till företag fortsätter att öka. Hälften av bankkontoren uppger att utlåningen till företag ökade under årets tredje kvartal. Det är den högsta nivån som uppmätts på fem år. Det framgår av en färsk undersökning som genomförts på uppdrag av Almi Företagspartner.
Bokföring Ekonomi Redovisning