Proposition 2016/17:141 
 

Regeringens proposition 2016/17:141

Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad

Prop.

förnybar el

2016/17:141
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 16 mars 2017
Stefan Löfven
Magdalena Andersson
(Finansdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
Regeringen föreslår 

Regeringens proposition 2016/17:141

Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad

Prop.

förnybar el

2016/17:141
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 16 mars 2017
Stefan Löfven
Magdalena Andersson
(Finansdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
Regeringen föreslår  
Source: Lagar och propositioner