I projektet TRIUMF sammanförs företagare som inte konkurrerar med varandra i syfte att främja långsiktig tillväxt. En av gruppens deltagare berättar:
– Vi företagare har ofta samma dilemman när det kommer till att växa och skapa nya jobb. Tillsammans kan vi hitta innovativa lösningar och lära av varandra, säger Bengt-Olof Olofsson, VD och ägare av Bröderna Olofssons bageri.
Bokföring Ekonomi Redovisning