Regeringens utredare av km-skatten verkar ha fått ett tydligt uppdrag att se till att det är omöjligt att bo kvar på landet. Att leva och driva företag på Sveriges landsbygd bestraffas med ständigt ökade pålagor. Alla ska in till stan.
Ifall riksdag och regering menar allvar med att människor ska kunna verka i olika delar av landet så bör förslagen på km-skatt återigen läggas på hyllan.
Bokföring Ekonomi Redovisning