Göteborgsregionen har ovanligt många stora företag jämfört med andra städer i samma storlek. Men en ny rapport från Business Region Göteborg visar att beroendet av de största arbetsgivarna minskar och att företag i olika storlekar behöver varandra.
Av de drygt 470 000 personer som har anställning i Göteborgsregionen jobbar nästan var femte (19.5 procent) i någon av de 100 största företagen.
Bokföring Ekonomi Redovisning