Växa-stödet ger helt fel signaler och kan till och med slå ut små företag. I stället för att göra det enklare och tryggare försvårar regeringen för Sveriges småföretagare.
Den grupp i samhället, småföretagen, som skapar 4 av 5 nya jobb, alltså 80 procent av alla nya arbeten i Sverige (!) får bara smulor i regeringens höstbudget.
Bokföring Ekonomi Redovisning