Efter nio år lämnar Christian Berger sin roll som vd för LEAD, en av Sveriges bästa företagsinkubatorer. Christian kvarstår i sin nuvarande roll fram till mitten av september då han börjar som affärsområdesansvarig för Kvadrat AB, ett konsultbolag inom IT, teknik och management. Christian har spelat en viktig roll i arbetet med att utveckla såväl LEADs verksamhet som branschen i stort.
Bokföring Ekonomi Redovisning