Proposition 2016/17:115 
 

Regeringens skrivelse 2016/17:115
Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 Skr. 2016/17:115
Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.
Stockholm den 9 mars 2017
Margot Wallström
Ann Linde
(Statsrådsberedningen)
Skrivelsens huvudsakliga innehåll
I skrivelsen redogör regeringen för verksamheten 

Regeringens skrivelse 2016/17:115
Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 Skr. 2016/17:115
Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.
Stockholm den 9 mars 2017
Margot Wallström
Ann Linde
(Statsrådsberedningen)
Skrivelsens huvudsakliga innehåll
I skrivelsen redogör regeringen för verksamheten  
Source: Lagar mm