Proposition 2016/17:113 
 

Regeringens proposition 2016/17:113

Viktiga meddelanden till allmänheten via

Prop.

telefon

2016/17:113
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 16 mars 2017
Stefan Löfven
Anders Ygeman
(Justitiedepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
Det är viktigt att varna 

Regeringens proposition 2016/17:113

Viktiga meddelanden till allmänheten via

Prop.

telefon

2016/17:113
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 16 mars 2017
Stefan Löfven
Anders Ygeman
(Justitiedepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
Det är viktigt att varna  
Source: Lagar mm