​Idag har regeringen tagit beslut om att tillsätta en ny utredning kring den så kallade gräsrotsfinansieringen, eller crowdfunding. Företagarna anser det är bra att förutsättningarna blir stabila för investerare och konsumenter, men vill betona att det är viktigt att regeringen lyssnar på aktörerna som verkar i branschen och inte överreglerar och hämmar tillväxten av nya innovatörer.
Bokföring Ekonomi Redovisning