”Skulle du kunna tänka dig att bli företagare?” År 2004 så svarade 57% att de skulle kunna tänka sig det. I år hade andelen sjunkit till 47 %. Situationen har knappast blivit bättre under den nya regeringen. En undersökning i dec 2015 visade att 29 % av företagarna ansåg att det blivit krångligare att följa de statliga regelverk, medan endast 3 % upplevde en förbättring.
Bokföring Ekonomi Redovisning