Proposition 2016/17:152 
 

Regeringens proposition 2016/17:152

Vissa socialförsäkringsfrågor

Prop.

2016/17:152
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 16 mars 2017
Stefan Löfven
Annika Strandhäll
(Socialdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås att ansvaret för att 

Regeringens proposition 2016/17:152

Vissa socialförsäkringsfrågor

Prop.

2016/17:152
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 16 mars 2017
Stefan Löfven
Annika Strandhäll
(Socialdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås att ansvaret för att  
Source: Lagar mm