​​Beyond Budgeting Round Table (BBRT) är ett internationellt nätverk för gemensamt lärande. Medlemsorganisationerna strävar efter att utveckla dynamiska styr- och ledningsmodeller som möjliggör hållbara och högpresterande verksamheter i en föränderlig omvärld. Från september 2016 är ​Volvo Cars ny medlem i nätverket.
Bokföring Ekonomi Redovisning